Zoek op trefwoord(en): (agrarisch, bouw etc.) :
Selecteer een provincie:
Selecteer een functiegroep:

Disclaimer

Wij verzoeken u onderstaande tekst zorgvuldig te lezen. Door deze site te raadplegen, stemt u automatisch in met de inhoud hiervan.

De pagina`s en overige inhoud van onze website (inclusief de software voor deze website) zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle auteursrechten van de (software van deze) website zijn in beginsel eigendom van 1 Job Match. Sommige delen (van de software) van onze website vallen echter onder het auteursrecht van de relaties van 1 Job Match.

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van 1 Job Match. Wijziging van de inhoud is uitdrukkelijk verboden.

Tenzij anders aangegeven zijn de handelsmerkrechten van 1 Job Match van toepassing op alle merken die op onze website worden getoond. Dit betreffen onder andere alle merken en logo`s van 1 Job Match en/of de aan haar gelieerde ondernemingen. Het gebruik van deze merken is niet toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van 1 Job Match en/of de aan haar gelieerde ondernemingen.

1 Job Match wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor mogelijke (directe of indirecte) schade of verliezen, zulks in de ruimste zin des woords, ontstaan door het gebruik van onze website of de inhoud daarvan, dan wel door de onmogelijkheid om hiervan gebruik te maken.

1 Job Match streeft ernaar alle documenten en bestanden die zij op deze website plaatst voorafgaand aan de plaatsing te controleren op virussen. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze documenten en bestanden geen virussen bevatten en 1 Job Match aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade of verlies, zulks in de ruimste zin des woords, als gevolg van eventuele virussen.

Deze website bevat (eventueel) links naar websites of webpagina`s van derden. 1 Job Match heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze sites. Zij is dan ook niet verantwoordelijk voor deze inhoud en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade of verlies zulks in de ruimste zin des woords, die u eventueel lijdt door het bezoeken van deze sites of webpagina`s.

De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. Daarnaast kan deze website op elk moment zonder voorafgaande mededeling worden gesloten.

1 Job Match behoudt zich het recht voor de onderhavige tekst te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden bij het plaatsen daarvan op deze website direct van kracht.

De inhoud van deze tekst zal in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan de Nederlandse wetgeving.

Copyright 2016 OneJobMatch ( KvK: 57630453 )
Algemene voorwaarden | Privacy Policy